Vattnen
Vattnen
Ett band av sjöar och strömmar

Valsjöbyn ligger där de två stora fjällsjöarna Valsjön och Rengen har förbindelse med varandra genom Rengströmmen. Det är en livlig och fiskrik ström som slutar i ett fall ner mot Valsjön. Landskapet runt byn är genomsipprat och genomströmmat av vatten. Det finns tjärnar och det finns pluttar. Valsjöbyn har en flo, en vattenrik myr, som kallas Storflon eller Flon. Det finns också en fly som bara kallas Flyn, där Gunnarvassån bildar ett stort lugnvatten innan den fortsätter att strömma och till slut falla ner mot Valsjön.

Det finns myrhål som under vattenrika årstider förvandlas till speglande vatten. Överallt rinner bäckar och åar ner mot de två sjöarna. Källorna till detta stora sjösystem finns i Norge. Mellan Sörli, knappt tre mil från Valsjöbyn, och Nordli ungefär sex mil härifrån ligger Lauvsjölia, där en del av samerna i Jingevaerie (förut Hotagens) sameby har sina renar på bete om sommaren. Ungefär på denna höjd börjar vattnet rinna ner mot våra sjöar. Fjällryggarna som delar allt detta vatten heter österut Hestkjölen och västerut Klokklumpen och Gusspiggen.

Gränsen mellan Sverige och Norge går i Rengen. Två tredjedelar av sjön ligger på den norska sidan. Sjöarna i systemet har förbindelse genom strömmar:

Jule ström - från Lengligen till Ulen
Skåle ström - från Ulen till Rengen
Rengströmmen - från Rengen till Valsjön med det stora Rengsfallet
Toskströmmen - från Valsjön ner till Gruveln och Hotagen.

Genom ett litet sjösystem kring Föllinge går vattnet vidare genom ån Hårkan till Indalsälven som förr hette Jämtlandsälven. Innan det faller ut i Bottenhavet passerar det Bergeforsens Kraftverk två mil norr om Sundsvall.


© Kerstin Ekman 2006
Alyana Design