Skoterleder
Husbonden tog skotern och for...

Hotagens skoterklubb har gjort röjda och markerade leder som går till kortfiskeplatserna inom området kring Valsjöbyn. Det finns också leder till Gunnarvattnet och till Rötviken-Rörvattnet.

REGLER för hur och var skoter får köras i våra trakter utfärdas av Länsstyrelsen. Här följer en en översikt över de regler och förbud som gäller inom området. Därefter följer en beskrivning av lederna.

DET ÄR FÖRBJUDET ATT KÖRA SKOTER PÅ BARMARK

DET ÄR FÖRBJUDET ATT KÖRA PÅ SNÖTÄCKT MARK DÄR UNGSKOG ELLER PLANTERAD SKOG KAN SKADAS

Det senare förbudet innebär att skoterkörning knappast kan ske utanför lederna. Det är bara markägaren som kan bedöma i vilket föryngringsstadium skogen befinner sig. Om man håller sig till lederna är man välkommen med sin skoter till Valsjöbyn!

I HOTAGENS FJÄLLOMRÅDE GÄLLER GENERELLT SKOTERFÖRBUD

Undantag gäller för markägare och renskötande samer. Det är deras skoterspår som syns uppe vid Vinklumpens renslakteri och i fjällområdet närmast detta samt vid Penningkeisen. Tillstånd från Jingevaerie sameby för körning vid Vinklumpen kan man inte få. All terrängfordonstrafik innebär skada eller störningar för renskötseln. Länsstyrelsen har generellt förbjudit skotertrafik på fjället därför att djurlivet och den känsliga miljön inte tål den påfrestning i form av buller och föroreningar som den innebär.

Nu när Hotagens skoterklubb med markägarnas tillstånd har röjt och markerat leder finns det goda möjligheter för turister att ta sig fram inom området. Vi som bor här har därför inte längre någon anledning att överse med att förbud och regler överträdes. Vi vill behålla vårt rika djurliv och vår oförstörda miljö och tack vare skoterklubbens insatser kan vi få göra det. Vi kommer därför att beivra överträdelser.

Flera skoterleder börjar inne i Valsjöbyn. Man kan starta från campingen eller hotellet. Där kan man också få kartor över de fjorton leder som beskrivs här:

Söder- och österut:

RÖTVIKEN - HOTAGEN - STORBRINNSJÖN - NILS JONSAVATTNET

STORKINGEN OCH LILLKINGEN

RÖRVATTNET - BAKVATTNET

RÖRVATTNET - JENSMÄSSHOLMEN

Norr- och österut:

HANSBUAN (på kartan Valsjöbodarna) - STORFISKLÖSEN - STORTJÄRN (i Gunnarvattnet)

HANSBUAN - GÅSTJÄRN - HOLMVATTNET - HÖTJÄRNARNA - RÖDBERGSTJÄRN

GUNNARVATTNET

Leder inom Hotagens förbudsområde (Det gäller leder som undantagits från det generella förbudet som gäller inom Hotagens fjällområde):

LÄNGS MUNSVATTNETVÄGEN TILL NYVATTNET

LAKAVATTNET - ALMDALEN - HÄBBERSVATTNET -
HÄBBERSFLYARNA - TROLLSVATTNET - BÄVERVATTNET - HARAVATTNET - STAKAFJÄLLET

FRÅN LEDEN ALMDALEN - HÄBBERSFLYARNA TILL GRUBBVATTNET

LAKAVATTNET - ALMDALEN

HÄBBERSFLYARNA - NILS JONSSAVATTNET

LAKAVATTNET - STORÅN - LILLFULVERN - STORFULVERN

VARGKOJVATTNET – GRUNDVATTNET

Glöm inte skidorna! Det är vemodigt att sitta med soppatorsk på fjället och se snöstormen komma...


© Kerstin Ekman 2006
Alyana Design