Vandringsleder
Större än behovet av gemenskap är behovet av de rätta ensamheterna...

Kanske finner både kropp och själ de rätta ställena att vila på när man vandrar i fjället. I Hotagenfjällen ovanför Valsjöbyn kan man göra vandringar efter leder. Det finns möjlighet att gå dagsturer eller att ta sig längre in i fjället och tälta. En led (till Munsvattnet) kommer fram vid allmän väg där man kan ordna möte med bil. Leder som börjar vid VINKLUMPENS LAPPLÄGER:

1: Man tar vägen mot Gunnarvattnet men tar av till vänster vid skylten VINKLUMPEN 1. Bilen kan man parkera vid det gamla samiska vistet som kallas Lill-Jakobs kåta. Därifrån går leden norrut via bron över Tvärån till Lobbersjön. Dit är det cirka två mil att gå. Vid sjön har Jingevaerie sameby ett av sina sommarvisten. Leden fortsätter ner till Munsvattnet, sju kilometer från Lobbersjön.

2: Leden går från renslakteriet vid Vinklumpen i nordostlig riktning. Den passerar Sandknölarna på deras östra sida och slutar vid Stor-Stensjön. Denna led är cirka femton kilometer lång och är omarkerad.

Leder som börjar vid GUNNARVATTNET:

1: Man hittar leden genom att följa skyltningen i byn. Där står LED TILL PENNINGKEISEN. Den går till toppen av Penningkeisen och är knappt en mil lång.

2: Leden följer till att börja med föregående led. Halvvägs upp till Penningkeisen tar den av till höger (nordnordost) och fortsätter till Penningkeisbodarna som ligger drygt en halvmil från byn.

3: Denna led börjar vid Storbacken i östra delen av Gunnarvattnet. Den är utmärkt med skylt vid stora vägen genom Gunnarvattnet: LED TILL MYRKLUMPEN. Den går förbi jaktstugan Skottland och till Storbäcktjärn. Den är knappt en mil lång.

Dessa leder är också mycket vackra att vandra när hösten börjat.

”Myrarna låg i strängar mellan åsar och öar av björkskog där marken var torr. Det var skarpare bett i vinden häruppe. Svartlav rörde sig i björkkronorna och det prasslade i fjällbräken och tolta. Sällan var det ett stråk av stillhet mellan byarna och vinden från fjällsidan bar med sig snölukt.”

Hunden, Kerstin Ekman 1986


© Kerstin Ekman 2006
Alyana Design